Papa's Donuteria

Papas Games

Description:

Your goal is to run Papa’s Donuteria, a quick service restaurant for sweet ring-shaped fried cakes. Take customers orders and bake fancy food to earn money.

Tags:

Papa's Donuteria, Papas Games,papa games,papas game,papa's games,Papa Louie 2,Papa's Freezeria,papa's pizzeria

Link: http://papasgamesonline.com/papas-donuteria.html

 

Bình luận

Lời bình luận ẩn

Hồ sơ

Papas Games

Author:Papas Games
Chào mừng đến với FC2 Blog!

Bài viết mới
Lời bình luận mới
Lưu trữ hàng tháng
Thể loại
Khuôn tìm kiếm
Hiển thị RSS Link
Link
Khuôn đăng ký bạn Blog

Kết bạn Blog với người này