Papa's Pancakeria

papas game

Description:You lost your cat and Papa found it. He asks you to help him out in his Pancakeria. Are you ready to help Papa stack pancakes?


Tags: Papa's Pancakeria, Papas Games,papa games,papas game,papa's games,Papa Louie 2,Papa's Freezeria,papa's pizzeria


Papa's Cheeseria


Papas Games


Description:A rock band was scheduled to play in Papa’s Cheeseria. One of the members have to work in the restaurant to be able to buy new instruments. You’ll help the musician?


Tags: Papa's Cheeseria, Papas Games,papa games,papas game,papa's games,Papa Louie 2,Papa's Freezeria,papa's pizzeria...


Hồ sơ

Papas Games

Author:Papas Games
Chào mừng đến với FC2 Blog!

Bài viết mới
Lời bình luận mới
Lưu trữ hàng tháng
Thể loại
Khuôn tìm kiếm
Hiển thị RSS Link
Link
Khuôn đăng ký bạn Blog

Kết bạn Blog với người này